Wat is de nieuwe AVG wetgeving?

In Nederland hebben wij de General Data Protection Regulation (GDPR) sinds 2017. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Is de Europese versie waar wij in Nederland ook aan moeten voldoen en is ingetreden vanaf 25 mei 2018. De Verordening is gemaakt vanuit Europese afspraken over het werven, bewerken, verwerken en verstrekken van persoonsgegevens. De AVG moet ervoor zorgen dat burgers in de Europese Unie meer rechten krijgen over hun persoonlijke gegevens en de bescherming van de persoonsgegevens tijdens het uitwisselen hiervan.

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland de toezichthouder op het naleven van de wetgeving. Wij hebben zoveel mogelijk informatie verwerkt op onze website met alle informatie over de AVG.

database-beschermd
safe

Wat zijn de eisen voor je website?

Wat je moet doen om AVG proof te worden hangt af van de gegevens die je verzamelt. Voor veel bedrijven zijn de belangrijkste maatregelen:

  • Een goede cookie melding.
  • Een beveiligde SSL-verbinding.
  • Een duidelijke privacy statement.
  • De juiste verwerkersovereenkomsten.

Veelgestelde vragen

Mag ik alle gegevens nog blijven verzamelen via mijn website?

De AVG zorgt ervoor dat er duidelijkheid is voor de
gebruiker welke gegevens er verzameld worden en
wat hiermee gebeurd. Dit betekend dat u nog steeds
gegevens mag verzamelen op uw website als u ze
nodig heeft voor uw dienst, denk hierbij bijvoorbeeld
aan een webwinkel die adres en bankgegevens
verzamelt om een product te kunnen verzenden naar
de consument. Het is dan niet de bedoeling dat u
internetgeschiedenis, medische achtergronden of
informatie over vrienden en familie gaat verzamelen.
Deze gegevens zijn absoluut niet noodzakelijk om uw
diensten succesvol uit te voeren.

Heb ik met een eenvoudige website ook een SSL certificaat, cookimelding en privacy statement nodig?

Zodra u gebruik maakt van een contactformulier,
nieuwsbriefmodule of Google Analytics dan verzamelt
u persoonsgegevens. Dit moet veilig gebeuren
omdat u persoonsgegevens verzameld. Vandaar dat
een SSL Certificaat vereist is. Daarnaast moeten de
website gebruikers inzicht hebben met wat er met de
verzamelde gegevens gebeurt en moet u een cookie
melding weergeven zodat klanten akkoord kunnen
geven.

Wat als mijn website niet aan de AVG eisen voldoet?

De autoriteiten persoonsgegevens is toezichthouder
op de privacy wetgeving in Nederland. Met inzeggen
van de nieuwe AVG wetgeving zijn zei bevoegd om
boetes uit te delen aan bedrijven die niet aan de eisen
voldoen. Deze boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen
of 4% van de jaaromzet van het bedrijf. Daarnaast
kunnen ze u verplichten om handelingen te stoppen of
certificering in te trekken.

Geldt de AVG ook voor ZZP en MKB met een eenvoudige website?

Ja! De AVG geldt voor iedereen die te maken heeft met het verwerken, verzamelen, verstrekken of bewerken van persoonsgegevens. Ook ip adressen en zakelijke e-mail of telefoonnummers vallen onder persoonsgegevens. Heeft u een contactformulier of nieuwsbrief module of Google Analytics op uw website dan dient u ook volgens de eisen te werken.

Werkt jouw website al volgens de AVG eisen?

Wij helpen jou met een oplossing